Onze hulp is meestal kosteloos: Stuur een E-mail I  06-41787347

Arbeidsongeval

Een ongeval op het bedrijf, ziek door beroepsuitoefening? U heeft recht op vergoeding van de schade.

Een beroepsziekte is een ziekte die direct het gevolg is van het werk of de omstandigheden op het werk. U mag verwachten dat de werkgever uw gezondheid beschermt en zorgt voor goed materiaal en veilige middelen. En dat de werkdruk niet overmatig is. Blijft de werkgever daarmee in gebreke, dan kunt u te maken krijgen met beroepsziekten, zoals RSI, een burn-out, rug- of gewrichtsklachten door slijtage of zelfs langzame vergiftiging door stoffen die u inademt met alle gevolgen van dien.

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat direct met de uitoefening van uw werk te maken heeft: een ladder die omvalt, een verzakking in de werkvloer, het ontbreken van een veiligheidsstop bij een machine. Het gevolg kan een (ernstig) letsel zijn: een arm- of beenbreuk, snijwonden of zelfs verlamming. Uw leven staat dan vaak op de kop. U heeft recht op schadevergoeding.

Werkgever vaak aansprakelijk

De werkgever is meestal aansprakelijk. Zelfs als het uw eigen schuld of fout is. De werkgever moet namelijk kunnen aantonen  dat hij alles gedaan heeft om dit te voorkomen. De meeste werkgevers laten nog wel eens een steekje vallen. U heeft dan recht op schadevergoeding en daar kan het Centrum voor Letselschade u uitstekend mee helpen. We kijken naar de werkomstandigheden waarin u uw beroep heeft moeten uitvoeren. Naar de oorzaak van het ongeval of naar de waarschijnlijke bron van uw beroepsziekte. Vaak zijn er goede aanknopingspunten om een schadeclaim in te dienen, als je maar weet waar je moet zoeken. 

Welke schade wordt vergoed?

De hoogte van de vergoeding heeft altijd te maken met de ernst en de aard van de gevolgen van de beroepsziekte of het bedrijfsongeval. Denk aan lange en dure revalidatie, of inkomensvermindering doordat u deels arbeidsongeschikt bent geraakt. Hoe moet u uw pensioen dan verder naar behoren opbouwen? Er kan ook sprake zijn van mentaal leed: u heeft een trauma opgelopen of u bent verminkt na een ongeval. Wij kunnen prima voor u de hoogte van de schadevergoeding bepalen en een claim voor u indienen. Vanuit onze jarenlange ervaring weten we precies welke wegen we daarvoor het beste kunnen bewandelen om optimaal resultaat voor u te krijgen.

Is de werkgever altijd aansprakelijk?

Zoals gezegd dient een werkgever een veilige omgeving voor u te creëren. Als hij daarin nalatig is geweest zal hij zeker moeten opdraaien voor de schade. Alleen als hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om een ongeval te voorkomen zoals dat van u, kan het zijn dat hij niet aansprakelijk is. Maar veel ongevallen gebeuren door routinefouten, zijn het gevolg van het gebrek aan preventieve maatregelen, zoals opleiding en instructie, slecht toezicht op de veiligheidsnormen, of gebeuren door fouten van collega's. Meestal is de werkgever dan wel aansprakelijk. Wij zoeken dat graag voor u uit.

Voorbeelden van beroepsziekten

Beroepsziekten kunnen optreden door het veelvuldig werken met bepaalde stoffen, veel herhaalde en belastende handelingen of bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie. Voorbeelden van beroepsziekten zijn onder meer een burn-out, overspannenheid of PTSS (posttraumatische stoornis), RSI, OPS (schildersziekte door langdurig werken met gevaarlijke stoffen), astma en COPD door inademing van gevaarlijke stoffen etc. Wij kunnen u helpen de bron van uw aandoening te bepalen en zorgen voor de juiste schadeclaim.

Verkeersongeval of ongeval tijdens bedrijfsfeest of -uitje

Ook bij een verkeersongeval tijdens uw werk buiten het terrein van het bedrijf, is de werkgever meestal aansprakelijk. Het maakt daarbij niet uit of u in uw eigen auto rijdt of in een auto van het bedrijf. Ongelukken tijdens uw rit van uw woning naar het bedrijf of andersom kunnen overigens een uitzondering vormen.
Ook bij een ongeval tijdens een bedrijfsfeest of -uitje kan de werkgever aansprakelijk zijn, zeker wanneer er een verplichting voor u bestond om hieraan mee te doen.
In al deze gevallen kunnen wij voor u uitzoeken of u een claim kunt indienen bij uw werkgever. 

Wie vergoedt de schade?

Uw werkgever heeft waarschijnlijk een verzekering lopen die bovengenoemde schade dekt. In dat geval gaan wij voor u met de verzekeraar onderhandelen. Is hij niet verzekerd, dan zal de werkgever uw schade zelf moeten vergoeden. Hoe dan ook: in alle gevallen zullen wij voor u optimaal de zaak bekijken en een zo hoog mogelijke vergoeding voor u trachten te bereiken.

Meer informatie?

Heeft u een bedrijfsongeval gehad of denkt u dat uw ziekte beroepsgerelateerd is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via onderstaande gegevens.

Direct contact?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor letselschadevergoeding of smartengeld?
Bel naar: 06-41787347 of:

Stuur mij een E-mail

Vormen van letselschade

Lees hieronder meer over de vormen van letselschade of neem direct contact met ons op:

Stuur een mail 06-417 873 47