Onze hulp is meestal kosteloos: Stuur een E-mail I  06-41787347

Medische fouten

Medische fouten: van vergissingen tot nalatigheid

U mag verwachten dat een arts of medisch specialist u op de juiste wijze behandelt. Als een behandeling niet het gewenste effect heeft wil dat overigens nog niet zeggen dat er sprake is van een medische fout. Het gaat er om of de arts/behandelaar de zorg heeft verleend die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Maar als dat inderdaad het geval is, heeft u vaak recht op vergoeding.

Voorbeelden medische fouten

Bij een medische fout kan het gaan om een foutieve chirugische ingreep, een opgelopen infectie in het ziekenhuis, maar ook om het te lang of onjuist voorschrijven van bepaalde medicijnen of het missen van een diagnose. U kunt ook denken aan productiefouten in borstimplantaten, pacemakers of kunstheupen. In alle gevallen kunnen de gevolgen enorm schadelijk voor u zijn. 

Materiële en immateriële schade

De schade kan in alle gevallen aanzienlijk zijn. Bijvoorbeeld materiële schade in de vorm van het moeten inschakelen van huishoudelijke hulp, of derving aan arbeidsinkomsten door arbeidsongeschiktheid. De schade kan ook immaterieel zijn: de pijn die u lijdt, de hobby’s die  u niet meer kunt uitoefenen door de fout, de schaamte of ontsiering van uw lichaam door littekens etc.

Wie is verantwoordelijk voor de geleden schade?

Het is in de eerste plaats belangrijk om duidelijk vast te stellen wie de aansprakelijke partij is. Bijvoorbeeld de arts en het ziekenhuis. Het Centrum voor Letselschade zoekt dit voor u uit en kijkt of er schadevergoeding voor u mogelijk is. Vanuit onze ervaring kunnen we vervolgens heel goed bepalen wat de hoogte van de schadevergoeding kan zijn en gaan we in onderhandeling met de tegenpartij. 

Meer informatie?

Wij bekijken altijd uw situatie zorgvuldig. Het eerste gesprek is kosteloos en zal al meteen een redelijke indruk geven van de haalbaarheid van uw zaak. Bel of mail ons gerust voor een afspraak. Onze gegevens vindt u hieronder.

Direct contact?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor letselschadevergoeding of smartengeld?
Bel naar: 06-41787347 of:

Stuur mij een E-mail

Vormen van letselschade

Lees hieronder meer over de vormen van letselschade of neem direct contact met ons op:

Stuur een mail 06-417 873 47