Onze hulp is meestal kosteloos: Stuur een E-mail I  06-41787347

Geweldsmisdrijf

Een geweldsmisdrijf leidt naast lichamelijke schade vrijwel altijd ook tot psychische schade: gebruik onze hulp voor genoegdoening

Een geweldsmisdrijf heeft altijd zeer ernstige gevolgen. Soms niet eens vanwege de lichamelijke kwetsuur die u heeft opgelopen. Het kan leiden tot grote angsten, psychische onbalans, concentratiestoornissen en andere mentale problemen. U voelt zich nergens meer veilig. Soms slijt dat gevoel met de jaren, in ernstige gevallen leidt het tot vergaande trauma's. Wij kijken samen met u of u de schade op de dader kunt verhalen en bepalen wat de omvang is van de schade. 

Welke schade wordt vergoed?

Een geweldsmisdrijf zet uw leven op de kop. Ook al bent u er lichamelijk snel weer bovenop, u zult niet meteen aan het werk gaan. Bij ernstig lichamelijk letsel kunt u wellicht nooit meer werken. Bij de bepaling van de vergoeding kijken we naar zaken als uw inkomstenderving, extra ziekenhuiskosten, aanschaf van hulpmiddelen of bij invaliditeit aanpassen van uw woning en dergelijke. Voor al het leed dat u aangedaan is heeft u bovendien vaak recht op smartengeld: uw leven is immers niet meer wat het voor het misdrijf was. 

Onbekende dader? Ook dan zijn er mogelijkheden

Zelfs als de dader onbekend is zijn er mogelijkheden voor vergoeding. We kunnen voor u bijvoorbeeld een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat kan ook wanneer de dader geen middelen heeft om uw schade-eis te betalen. Dit fonds kan zorgen voor een smartengelduitkering of tegemoetkoming in de medische kosten.

Neem gerust contact met ons op om alles voor u uit te zoeken. Bel of mail ons. Hieronder vindt u onze gegevens.

Direct contact?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor letselschadevergoeding of smartengeld?
Bel naar: 06-41787347 of:

Stuur mij een E-mail

Vormen van letselschade

Lees hieronder meer over de vormen van letselschade of neem direct contact met ons op:

Stuur een mail 06-417 873 47