Onze hulp is meestal kosteloos: Stuur een E-mail I  06-41787347

Smartengeld - Affectieschade

Smartengeld en vergoeding van affectieschade 

Bij smartengeld is er sprake van een vergoeding van immateriële schade die door u is geleden na een ongeval of bepaalde gebeurtenis. Dat staat los van de schadevergoeding voor bijvoorbeeld gederfde inkomsten na een ongeval. Het betreft een vergoeding voor leed of gederfde levensvreugde. U bent bijvoorbeeld (deels) doof geworden, of hebt een oog verloren. Uw leven is volstrekt anders geworden.

Per 1 januari 2019 heeft de wet ook een speciale vorm van smartengeld geïntroduceerd, namelijk de vergoeding in de vorm van affectieschade. Deze vergoeding geldt voor nabestaanden en naasten van een slachtoffer dat is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen na een (bedrijfs)ongeval, medische fout of geweldsmisdrijf. 

Smartengeld noch vergoeding voor affectieschade nemen uw leed weg of dat van uw nabestaanden, maar kunnen wel de financiële gevolgen verzachten of leiden tot erkenning of genoegdoening. Daarbij is het belangrijk dat u als slachtoffer of nabestaande een juridisch specialist inschakelt, omdat veel factoren een rol spelen bij de hoogte van de vergoeding.

Aspecten van de schadevergoeding

Van een vergoeding kan alleen sprake zijn als iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval of de gebeurtenis die tot overlijden of ernstige letsel heeft geleid. Daarbij heeft niet automatisch elk familielid recht op vergoeding, ofschoon dit ook afhankelijk is van wie het slachtoffer met zijn werk voorzag in levensonderhoud.

Bij affectieschade varieert de hoogte van de vergoeding momenteel (2019) tussen de 12.500 en 20.000 euro. De uitkering van de vergoeding in andere smartengeldzaken loopt sterk uiteen, afhankelijk van onder meer het soort letsel of de ernst van de gevolgen van bijvoorbeeld een medische fout. Vaak wordt er over dit soort uitkeringen flink onderhandeld en het Centrum voor Letselschade gooit voor u daarbij alle middelen in de strijd.    

Meer informatie?

Bij bovenstaande vergoedingen spelen emoties een grote rol. Geld is ten opzichte van een leven en levensvreugde immers van ondergeschikt belang. U wilt er eigenlijk niet aan denken, toch heeft u recht op vergoeding van het leed dat u is aangedaan. Wij begrijpen dat heel goed. Daarom nemen wij u al het werk uit handen. Maak gerust een afspraak en vraag ons om uitleg. Al na het eerste gratis oriënterende gesprek kunnen wij u vaak al meer vertellen over de mogelijkheden. Bel of mail ons voor een afspraak. U vindt onze gegevens hieronder.

Direct contact?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor letselschadevergoeding of smartengeld?
Bel naar: 06-41787347 of:

Stuur mij een E-mail

Vormen van letselschade

Lees hieronder meer over de vormen van letselschade of neem direct contact met ons op:

Stuur een mail 06-417 873 47