Onze hulp is meestal kosteloos: Stuur een E-mail I  06-41787347

Tips bij Letselschade

Tips en aanbevelingen bij letselschade

Een aantal zaken kan van groot belang zijn als u geconfronteerd wordt met een letsel door toedoen van een ander. Dossiervorming kan bijvoorbeeld heel belangrijk zijn om de causale verbanden tussen uw klachten en uw ongeval te leggen en ook om een helder overzicht te krijgen van alle kosten. Hieronder vindt u enkele belangrijke acties die u hiervoor moet ondernemen en tevens kunt u enkele tips en aanbevelingen lezen.

1. Ga direct naar een dokter met uw pijnklachten

Dit is zeer belangrijk. Ook al ondervindt u op het eerste gevoel slechts weinig pijn, de situatie kan zich altijd verergeren. Laat u daarom na een ongeluk altijd zo snel mogelijk onderzoeken. U kunt dan later aantonen dat de klachten wel degelijk met het ongeval of gebeurtenis te maken hebben.

2. Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht

Zorg er - indien mogelijk - altijd voor dat u de gegevens noteert van degene(n) die uw ongeval heeft (hebben) veroorzaakt. Noteer het kenteken van de auto en vraag naam, adres, woonplaats en BSN aan de tegenpartij. Maak foto’s en geluidsopnames met uw telefoon. Belangrijk is eveneens dat u weet bij welke verzekeraar de tegenpartij is verzekerd. U kunt namelijk soms ook direct de verzekeraar aansprakelijk stellen. Zorg ervoor dat u al deze gegevens goed bewaart. Wij hebben ze straks nodig om de schadevergoeding te bepalen.

3. Houd alle kosten goed bij

Al is het parkeergeld, u heeft straks recht op vergoeding van vrijwel alle gemaakte kosten in verband met uw letsel. Bewaar dus bonnetjes, ook die van uw familie of vrienden die u helpen na het ongeval. U moet straks immers voor alle schade bewijs leveren. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij kunnen u informeren wat schade is en berekenen die uiteraard voor u.

4. U heeft recht op een voorschot

Op het moment dat de aansprakelijkheid vaststaat, dient de verzekeraar u bij letselschade een voorschot aan te bieden. Zo heeft u de mogelijkheid om de eerste financiële nood op te vangen. Gebeurt dit niet, dan kunt u er zelf om vragen. Heeft u twijfels over de hoogte van het voorschot dat de verzekeraar u aanbiedt of andere vragen hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.

5. Laat u niet inpakken door de verzekeringsmaatschappij. Schakel ons in.

Verzekeringsmaatschappijen hebben er baat bij de uitkeringen zo laag mogelijk te houden. Wij vinden dat u recht heeft op een vergoeding die echt bij u past. Wil een schaderegelaar van de verzekeraar met u een afspraak maken, zorg er dan voor dat u ons inschakelt. Wij weten precies waar we op moeten letten en wat u wel of niet moet doen of zeggen. Onze bijstand is doorgaans gratis en waarom zou u met minder genoegen nemen?

6. Geef niet zomaar alle medische informatie aan de verzekeraar

U krijgt bij letselschade vrijwel altijd de vraag naar uw medische voorgeschiedenis. Het is belangrijk dat u duidelijk en schriftelijk aan de medisch adviseur van de verzekeraar vraagt welke gegevens hij nodig heeft en waarom hij die nodig heeft. U voorkomt hiermee dat de verzekeraar medische gegevens in handen krijgt die later tegen u gebruikt kunnen worden. Ook in dit geval: schakel ons in. Wij kunnen dit traject prima van u overnemen en weten precies hoe we hierin moeten handelen.

7. Medische keuring gevraagd? Let op!

Als de verzekeraar om een medische keuring vraagt, gebeurt de keuring vaak bij artsen die werken voor de verzekeraar. Dat kan nadelig zijn voor u. Neemt u in dergelijke gevallen contact met ons op. Wij kunnen voor u overleg voeren hierover en over de medische informatie die meegezonden moet worden. Wij werken ook met een eigen medisch adviseur, die soms een heel ander oordeel heeft over het letsel. Soms kan er medisch geen letsel worden aangetoond, maar bestaat dat juridisch wel degelijk (denk aan whiplash) en moet er toch schade worden betaald.

8. Ga niet zomaar akkoord met een vergoedingsvoorstel van de verzekeraar

Verzekeraars zijn doorgewinterd in het doen van voorstellen die uiteindelijk te laag voor u zullen uitpakken. Het bedrag dat u te horen krijgt, lijkt misschien redelijk voor u, maar niet zelden is de werkelijke schade veel hoger. Iets wat u als leek natuurlijk niet kunt beoordelen. Let er ook op dat u niet een voorstel wordt gedaan, terwijl u nog niet eens volledig genezen bent. Het zal niet de eerste keer zijn, dat klachten ineens verergeren. U kunt het voorstel van de verzekeraar vaak snel en gratis door ons laten bekijken. Zo heeft u de zekerheid dat u krijgt waar u recht op heeft.

9. Letselschadeadvocaat of rechtsbijstand?

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, krijgt u een behandelaar van de verzekeringsmaatschappij toegewezen. De verzekeraar die deze rechtsbijstand levert, heeft vaak niet dezelfde belangen als u. De verzekeraar wil de zaak zo snel mogelijk afhandelen en heeft dan ook geen belang bij een strijd om de maximale opbrengst. Het is ook de vraag of deze behandelaar de juiste kwaliteiten heeft voor uw zaak. Bij een letselschadeadvocaat, zoals Luc Rohof, weet u zeker dat u aan het goede adres bent. Hij werkt immers alleen voor slachtoffers en kent de verzekeringswereld als geen ander. Omdat hij advocaat is kan hij ook procederen voor de rechtbank als het moet. Hij kan dus niet alleen blaffen, maar ook bijten. Neem dus niet genoegen met minder. Zijn werk wordt immers doorgaans door de tegenpartij vergoed.   

10. Bij twijfel: ga voor een second opinion

Het kan zijn dat uw rechtsbijstandverzekeraar geen mogelijkheid tot verhaal ziet. Het komt helaas maar al te vaak voor dat wij dat wel zien. Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandelaar van uw rechtsbijstandverzekeraar, omdat u denkt dat de vergoeding te laag is die hij voorstelt, of anderszins twijfelt aan zijn capaciteiten. Bel ons dan gerust voor een second opinion. Daar hebt u recht op. Nogmaals: waarom zou u met minder genoegen nemen?

Direct contact?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor letselschadevergoeding of smartengeld?
Bel naar: 06-41787347 of:

Stuur mij een E-mail

Vormen van letselschade

Lees hieronder meer over de vormen van letselschade of neem direct contact met ons op:

Stuur een mail 06-417 873 47